vineri, 31 octombrie 2008

Enrico Macias

Enrico Macias, cîntăreţ şi compozitor evreu, născut în Algeria în 1938, stabilit în Franţa.


Habibi ya aini


J’ai quitté mon pays

joi, 30 octombrie 2008

Proverb

Cînd vezi doi trudind laolaltă, povara apasă pe unul.
(Proverb arab, trad. Ilie Bădicuţ)

joi, 16 octombrie 2008

Piersicul, iasomia şi smerenia femeii
Turcii au fost, multă vreme, o pacoste pentru ţară, dar stăpînirea lor vremelnică avu şi părţile ei bune.
Căci fapt adevărat este că dînşii au îndrumat la săparea de puţuri, la zidirea de cişmele, la facerea de ciuturi, la creşterea albinelor şi gîndacilor de mătase din ale căror fire femeile îşi torceau borangicul.
Şi o dată cu dragostea apei, Turcii au mai adus dragostea pomilor roditori şi a florilor.
Astfel s-au sădit la noi: piersicul, iasomia, liliacul şi multe alte neamuri de pomişori, pomi şi flori.
Au mai adus aceşti Turci cu ei smerenia femeii faţă de bărbat, rînduiala casei care i-a fost lăsată pe mînă, ţesutul pînzelor şi al scoarţelor, cît şi îndeletnicirea cu toate cele domestice.

(Al. Macedonski,
Bucureştii lalelelor şi ai trandafirilor)

miercuri, 15 octombrie 2008

Proverb

Cine se străduieşte găseşte, cine porneşte la drum soseşte.

(Proverb arab, trad. Ilie Bădicuţ)

miercuri, 8 octombrie 2008

Ca vulturul în ceruri

Adesea-ntr-o năvală, pe-un cal cu păr mărunt,

prelung şi subţiratec, duşmanii îi înfrunt;

grumazul său, strunit, i-un scripet care urcă,

venind văd privitorii o pată,-un nor cărunt,

pămîntu-l mărunţeşte şi-l arde unde-aleargă,

cu burta suptă, muşchii întinşi în miez rotund;

cu ochi adînci; înoată cu gleznele din faţă,

iar gleznele din spate parcă împing în prund.

(Imru’ al-Qays, Ca vulturul în ceruri, trad. Grete Tartler)