luni, 24 noiembrie 2008

Duhul Tău

Duhul Tău s-a contopit în duhul meu

aşa cum umbra se topeşte în esenţa de mosc,


iar dacă ceva Te atinge, mă atinge şi pe mine

şi dacă Tu exişti, exist şi eu, nedespărţiţi.


(Al-Hallaj, Divan – Poeme mistice, trad. Georgiana Nicoarea)

luni, 10 noiembrie 2008

Pasiunea şi cunoaşterea

Pasiunea menţine cu îndărătnicie conştiinţa alterităţii. Aparent paradoxal, pasiunea generează sau extinde distanţa dintre două entităţi. Prin diluarea obiectivităţii, prin diseminarea entuziastă a unor metanaraţiuni. Cultura arabo-islamică nu poate fi apropiată prin pasiune, ci doar prin asumare şi cunoaştere. În egală măsură, necunoaşterea sau stăpânirea arogantă a unei jumătăţi de adevăr menţine conştiinţa alterităţii.

(Irina Vainovski-Mihai, "Cuvânt înainte la ediţia în limba română", Philip K. Hitti, Istoria arabilor)

duminică, 2 noiembrie 2008

Drum neştiut

Habar n-are săracul cînd vine bogăţia,
nici despre ceasul morţii n-are habar bogatul;
dac-ai pornit la drum spre-o depărtată ţară
nu ştii în ce pămînt te prinde înnoptatul...


(Imru’ al-Qays, Drum neştiut, trad. Grete Tartler)